Ziua Națională a României în Israel!

Cu ocazia Zilei Naționale a României, marcată în fiecare an la data de 1 decembrie, Ambasada României la Tel Aviv urează românilor aflați în Statul Israel, precum și comunității israelienilor originari din România LA MULȚI ANI!
Ziua Națională a României reprezintă un reper fundamental al identității poporului român, fiind, an de an, prilejul de aniversare a momentului istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, realizată prin dragostea de țară, devotamentul, perseverența și sacrificiul înaintașilor noștri, care au făcut posibilă atingerea idealului suprem de unitate al națiunii române.
Unirea de la 1918 a reprezentat expresia voinței poporului român, manifestată cu hotărâre și entuziasm, într-o formă plebiscitară. La împlinirea acestui ideal și-au adus contribuția personalități remarcabile precum: Regele Ferdinand I, Ion I. C. Brătianu, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu. Făurirea statului unitar român s-a înscris într-un proces general european înregistrat la sfârșitul Primului Război Mondial, iar în anul 2018 vom sărbători Centenarului Marii Uniri, unul dintre momentele istorice de cea mai mare însemnătate, care au consacrat deschiderea și atașamentul României față de principiile toleranței, respectului reciproc și bunei conviețuiri.
În contextul internațional marcat de amenințări asimetrice și de vulnerabilitatea în fața riscurilor multidimensionale, România Centenarului se conturează ca un promotor al păcii, justiției și dezvoltării pe termen lung, fapt demonstrat de rolul de apărător al drepturilor omului, statului de drept, valorilor democrației, dreptului internațional, al multilateralismului și al înțelegerii între popoare. Această abordare este recunoscută, atât la nivel internațional, prin contribuțiile la Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, NATO, OSCE și Consiliul Europei, cât și la nivel regional, prin rolul de factor de stabilitate în regiunea de Europei de Sud-Est, exprimat în structurile de cooperare regională și promovarea acestor valori în regiunea Balcanilor de Vest și a vecinătății Mării Negre.
Coeziunea comunităților de români din diaspora, bazată pe identitatea și valorile românești, sunt dovada îndeplinirii idealului de unitate exprimat prin actul istoric de la 1918.

În Statul Israel, comunitatea originarilor din România reprezintă un puternic vector de promovare a profilului identitar românesc în cadrul societății israeliene. Comunitatea israelienilor originari din România este una dintre cele mai importante din Statul Israel, atât datorită numărului membrilor săi în raport cu populaţia totală a statului, cât şi graţie coeziunii acestora, aflându-se în ipostaza de ”punte umană” între cele două țări.
Contribuția adusă de membrii acestei comunități la consolidarea Statului Israel este extrem de valoroasă. Demn de amintit ar fi faptul că cetățeni din Moinești au întemeiat primele localități la Rosh Pina şi Zichron Yaakov. Numeroși ingineri, profesori, medici şi specialiști din alte profesii sunt implicați permanent în menținerea și îmbunătățirea relațiilor dintre România şi Statul Israel. România este recunoscătoare pentru aportul fiecărui cetățean care contribuie la prestigiul și reputația țării.
La mulți ani, România!

Ambasada României în Israel

Comments

comments

Be the first to comment on "Ziua Națională a României în Israel!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*