ANIMA NEWS

ȘTII FIINDCĂ ȘTIM !

Filip PanaitLUMEA DE AZIMAGAZINRELIGIE

Dr. Filip Panait: Ești pregătit pentru rebeliunea creștină? / Unde este Israelul modern în toată această poveste?

Dr. Filip Panait

Sigur că nu este nimeni pregătit pentru o rebeliune, indiferent de forma ei de manifestare, mai ales de când presa ne arată în fiecare zi cât de mulți și fioroși sunt cei care veghează ca bocancul guvernului să stea bine apăsat pe gâtul poporului.

Cu toate acestea, creștinismul este o formă de rebeliune continuă și profundă, chiar dacă mai marii bisericilor pupă mâna politicienilor, pentru a fi în grațiile lor.
Realitatea crudă este că orice creștin, dacă vrea să respecte cerințele Evangheliei, contribuie la subminarea puterilor acestei lumi, indiferent de forma de organizare.
Mai sunt unele biserici, prin America, care afișează steagul american în colțul sălii de cult, dar realitatea este cu totul alta. Steagul creștinului este crucea lui Hristos, iar legea fundamentală de care ascultă este Legea Celor Zece Porunci, din Tora!
Restul sunt povești de adormit vigilența guvernanților lumii, ca să nu se simtă trădați și să nu înceapă o vânătoare de crestini, ca în timpul persecuțiilor romane.
Profețiile escatologice, care vestesc sfârșitul civilizației umane, descriu creștinismul ca pe o stâncă ce se desprinde dintr-un munte și lovește tot ce a fost construit de către împărații lumii, după care va crește și va umple tot pământul.

Daniel 2:44-45

44. ,,Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărăţii și ea însăși va dăinui veșnic.
45. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică.”

Dar unde-i antihristul, unde-i împărăția fiarei apocaliptice, care va domina tot pământul și va obliga întreaga lume să se închine în fața unui singur om?
După cum se vede, profeția nu arată decât o piatră, o stâncă ce lovește toată construcția politică a lumii și o face bucăți.
Spaima este cuvântul la ordinea zilei, dar profețiile vorbesc de altceva, ceva atât de măreț și atât de fascinant, încât eclipsează tot ce ni se prezintă în presa vândută politicienilor de pretutindeni.

Unde este Israelul modern în toată povestea aceasta?

Profețiile spun că este în istorie și că existența sa va fi considerată tot o rebeliune contra împărăției neamurilor, conduse de antihrist. Un capitol întreg din cartea lui Daniel este consacrat rolului Israelului în istoria mântuirii.

Daniel 9:24-27

24. ,,Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului sfinţilor.
25. Să știi dar și să înţelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, pieţele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare.
26. După aceste șaizeci și două de săptămâni, Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile.
27. El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

După cum stă scris în profeția lui Daniel, poporului Israel i-au fost date 70 de săptămâni de ani, din care 69 s-au consumat până la dărâmarea Templului, în anul 70, iar ultima săptămână va fi la sfârșitul vremurilor, după ce țara va fi din nou locuită de poporul evreu, cum spune Ezechiel. Prin Israel a fost posibilă desprinderea pietrei, care a lovit împărățiile lumii.
Israelul este, încă din anul 1948, ținta atacurilor constante la toate întrunirile ONU sau UE, dar și în luările de cuvânt ale liderilor lumii, mai ales ale Vaticanului. Aproximativ 2/3 din deciziile ONU privesc Israelul și sancționează Israelul! Aceste fapte nu sunt întâmplătoare, deși Israelul nu este un stat religios, iar creștinii sun o minoritate în țară.
Însăși existența sa face ca împărățiile neamurilor să devină agitate, din cauză că pe muntele Sionului, și la Ierusalim, se va face transferul de putere către noua împărăție a lui Mesia. Deși Israelul este un stat laic, iar religia majoritară este iudaismul, strategii din umbră știu că poporul acesta este capabil de schimbări radicale și se poate întoarce la Dumnezeu, cum s-a mai întâmplat în istorie.
Israelul este considerat un stat problemă, de către majoritatea statelor lumii, iar la finalul istoriei va fi considerat un stat rebel, periculos pentru pacea umanității.
Este știut că o împărăție a binelui și dreptății veșnice, în care orice om va fi fericit pentru veșnicie, este promisă celor care rămân lângă Dumnezeu și cred în mântuirea Hristosului Său.
Profețiile ne îndeamnă la rebeliune fățișă împotriva sistemelor politice opresive, care vor încerca să ne impună o religie unică și o închinare idolatră.

Nu sunteți pregătiți de rebeliune?

Dacă nu sunteți pregătiți, este obligatoriu să luați lecții de rezistență față de absurditățile unui sistem opresiv.
Niciun creștin nu poate spera că va primi viața veșnică, dacă nu învață să se opună unor cerințe absurde, venite din partea conducătorilor politici sau religioși.
În vremea sfârșitului nu mai ține cu ascultarea de autorități, cu supunerea în fața celui ce poartă sabia etc, așa cum am fost învățați o viață întreagă.
Ori învățați rapid să fiți rebeli, ori rămâneți aici pe pământ!
Consecințele nu vor întârzia să apară!
Mai întâi se va declanșa o propagandă mediatică de mare intensitate, prin care cei care nu se vor supune autorităților statale vor fi considerați un pericol social major. În etapa a doua se va aproba prin lege excluziunea socială a dizidenților.
Pentru că schimbările de regim sunt, de regulă, violente, și rapide, se va ajunge la condamnarea la moarte a tuturor reprezentanților noului regim, care se prefigurează la orizont.
Până azi împărăția lui Hristos era ceva ipotetic, dar acum se văd deja schimbări majore pe scena politică a lumii, care prevestesc o nouă eră, o nouă formă de guvernare.
Intersectarea celor două sisteme de guvernare va genera un conflict atât de sângeros, încât nimeni nu va fi cruțat. Ori ei, ori noi!
Nu vor exista prizonieri, nu vor exista neutri, nici popoare, nici indivizi izolați!
Asta este noua realitate a creștinului!
Legea privind condamnarea la moarte pentru toți rebelii creștini, care nu vor recunoaște noul stăpân al planetei, va fi promulgată și publicată cu mare zgomot.
În același timp, și cu aceeași intensitate, se va proclama o altă lege, emisă de noua guvernare, care va condamna la moarte orice om care se supune legilor vechiului regim.

Apocalipsa 14:9-11

9.,,Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea Mielului.
11. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei!”.

Alegeți de pe acum cărui regim vreți să-i slujiți, ca să nu fiți nepregătiți!
Cam nepotrivit moment al istoriei pentru această generație!
Între două condamnări la moarte, omul de azi trebuie să aleagă pe cea bună, dacă poate fi numită bună!
Desigur că unii sunt pregătiți să scape pe ușa din dos, eventual mituind păstorii, ca să ajungă în Rai înainte de orice conflict, doar pentru că declară ei că sunt creștini buni.
Realitatea bate orice poveste de acest gen, mai ales că iarna deja bate la ușă și războiul la fel, iar ei sunt tot aici!
Bănuiesc că aceiași pastori le spuneau și celor din Ucraina aceleași texte, dar războiul și moartea au venit peste ei, iar răpirea a întârziat. Până la finalizarea acestor proclamații și până ce omenirea nu va alege de partea cărui regim se situează, niciun creștin nu va pleca de pe pământ pe ușa din dos!
În aceste condiții, ar putea fi extrem de mulți oameni necreștini, care nu vor accepta cerințele antihristului, și vor fi mântuiți!
Aceeași salvare vor experimenta și evreii, care nu vor accepta dominația neamurilor peste muntele Sionului și peste Ierusalim. Bine-nțeles că doar o rămășiță din poporul evreu va avea curajul să înfrunte armatele reunite ale neamurilor, dar vor birui, căci Dumnezeu este cu ei!
Rămâneți lângă Hristos, chiar dacă antihristul vă va condamna la moarte!

Dr. Filip Panait

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: